wmo-vervoer

voor wie is de Regiotaxi?

U kunt bij uw gemeente een aanvraag voor een Regiotaxipas indienen.
Uw gemeente bekijkt of u in aanmerking komt voor een Wmo-indicatie.
Het kan zijn dat u om medische redenen niet in staat bent om zelfstandig te reizen, dan biedt de Regiotaxi uitkomst.


Download hier de folder van de Regiotaxi.

Bepaal de tekstgrootte