wmo-vervoer

Puntbestemmingen

Een algemene puntbestemming is een bestemmingsadres dat buiten de toegestane 25 km. per rit ligt. Het betreft vaak ziekenhuizen en stations.
U mag hier toch heen- en terug naartoe reizen.
U betaalt dan wel het aantal daadwerkelijk gereisde kilometers + 1 x opstaptarief.

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente besluiten een individuele puntbestemming toe te kennen.

Klik hier voor de puntbestemmingen

Bepaal de tekstgrootte