wmo-vervoer

deelnemende gemeenten en provincie

Er zijn 11 gemeenten, verenigd in de Gemeenschappelijke regeling voor Kleinschalig Collectief vervoer (GR-KCV) die opdrachtgever zijn voor de Regiotaxi.
In de GR-KCV is ook de Provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd als opdrachtgever voor het OV-personenvervoer.
De 11 gemeenten zijn opdrachtgever voor het Wmo-personenvervoer.

Pas aanvragen bij uw gemeente
Voor informatie over het aanvragen van een Regiotaxipas
kunt u zich wenden tot uw gemeente.


Dit is meestal de afdeling Wmo, Zorgloket of het loket voor Zorg en Welzijn. Hieronder vindt u een overzicht van de 11 gemeenten met een directe link naar hun websites.

Klik hier voor de link naar de website van Bravo.

Bepaal de tekstgrootte