ov-vervoer

voor wie?

De Regiotaxi is voor iedere OV-reiziger toegankelijk.

Ook als u een mobiliteitsbeperking heeft en niet in aanmerking komt voor een Wmo-indicatie, kunt u gebruik maken van de Regiotaxi.

Alleen hulpmiddelen zoals rollator en (elektrische) rolstoel zijn toegestaan.

Bepaal de tekstgrootte