ov-vervoer

reisgebied en kosten per zone

U kunt met de Regiotaxi per rit maximaal 25 km reizen.
Voor de Regiotaxi geldt een binnengebied en een buitengebied.
In het binnengebied kunt u met de Regiotaxi van adres naar adres reizen, mits het niet meer is dan 25 km per rit.

U mag ook vanuit het binnengebied naar het buitengebied reizen, mits niet meer dan 25 km per rit. Omgekeerd mag ook. 

U betaalt het OV-tarief van € 0,49 per km.
Daar komt altijd 1 x een opstarttarief bij van € 3,26
 

Als het ophaal- en bestemmingsadres zich beide in het buitengebied bevinden,

kunt u niet met de Regiotaxi reizen. Dit is niet toegestaan.

 

Bepaal de tekstgrootte