wmo-vervoer

Puntbestemmingen

Een puntbestemming is een bestemmingsadres dat buiten
de toegestane 5 reiszones ligt. Het betreft dan vaak ziekenhuizen en stations.
U mag hier toch heen- en terug naartoe reizen.
U betaalt dan wel het aantal daadwerkelijk gereisde zones + 1 instapzone.

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente besluiten een individuele puntbestemming toe te kennen. Een verzoek hiertoe kunt u bij de klantenservice van de Regiotaxi indienen.

Klik hier voor de puntbestemmingen

Bepaal de tekstgrootte